Leveringsvoorwaarden

Diëtistenpraktijk van Mariëlle Faber

Als praktijkhouder van diëtistenpraktijk Faber diëtetiek wil ik u over de volgende punten informeren:

 1. Als diëtist bied ik dieetadvisering en voedingsvoorlichting aan op basis van landelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de zorgvraag van de cliënt.
 2. Ik ben BIG-geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99905723889.
 3. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten onder lidmaatschapsnummer 993500.
 4. Bij ziekte of verhindering kan het nodig zijn dat ik uw afspraak moet verzetten. U wordt hier zo tijdig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 5. Vanuit de Zorgverzekeraars Nederland ben ik verplicht uw identiteit en verzekeringsgegevens te controleren aan de hand van een identificatiebewijs en verzekeringspas. Bij aanmelding en/of het eerste consult zal ik deze gegevens bij u navragen.
 6. Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is het eigen risico op van toepassing. Kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar hebben echter geen eigen risico. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit een aantal aanvullende pakketten extra uren dieetadvisering. U kunt dit nagaan op uw polis of bij uw zorgverzekeraar.
 7. Informatie over de duur van de consulten kunt u nagaan op www.voedingendieetcentrum.nl. Ook kunt u hiervoor met mij contact opnemen via het volgende telefoonnummer en e-mailadres: m.faber@voedingendieetcentrum.nl of 06 485 66 092
 8. Ik ben aangesloten bij de zorggroepen Chronos, BeRoEmD en Synchroon. Bij chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, COPD en hart- en vaatziekten kunnen de dieetconsulten vergoed door de zorggroep.
 9. Mocht u ontevreden zijn of een klacht hebben, neem dan gerust contact met mij op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Ik bespreek graag met u een passende oplossing. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten ben ik aangesloten bij Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).
 10. Faber diëtetiek doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming
 11. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn op de spreekuurlocaties de privacyverklaring en verwerkingsregister patiënten op te vragen bij de diëtist. De privacyverklaring is tevens de vinden op de website van de praktijk: www.voedingendieetcentrum.nl.

Beste lezer,

Bedankt voor het bezoeken van mijn website. Graag wil ik je laten weten dat ik heb besloten om per 1 juli mijn diëtistenpraktijk over te dragen. Het is voor mij na 19 jaar werkzaam te zijn als diëtist, de tijd om naar een andere uitdaging op zoek te gaan. Mijn praktijk wordt overgenomen door diëtistenpraktijk Ellen Kant. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij en haar collega’s mijn praktijk op een prettige manier zullen voortzetten. Mijn collega Rosalie Giesbertz blijft trouwens wel werkzaam in Den Bosch. De gegevens van de nieuwe diëtistenpraktijk zijn: www.voedingsadviesvlijmen, telefoonnummer 06-44624781.

Hierbij wil ik alle cliënten bedanken voor het vertrouwen in mijn dieetbegeleiding.

Alle goeds en vriendelijke groeten,
Mariëlle Faber